Een boom is een overblijvende plant met een verhoute stam en een kroon (kruin). Er is geen eensgezindheid over de omschrijving van een boom. De meeste definities noemen het bezit van één stam en een hoogte van meer dan vier meter. De vegetatielaag boven de acht meter in een vegetatie is de boomlaag, daaronder heet het struiklaag.

Boomsoorten

Een boom kan afhankelijk van de soort tot meer dan honderd meter hoog worden en groeien op zeer verschillende ondergronden. De mangrovesoorten groeien zelfs in brak water.

En kan heel oud worden, van vele honderden tot enkele duizenden jaren. Zo kan de Japanse notenboom meer dan 1000 jaar oud worden: in China is de oudste Japanse notenboom ongeveer 3500 jaar. Wilg en populier behoren tot de boomsoorten die meestal niet meer dan honderd jaar oud worden.

Vanwege bouw en afmetingen spelen bomen vaak een hoofdrol in levensgemeenschappen met een boomlaag. Vogels bouwen er hun nest, mossen, korstmossen, schimmels en algen leven epifytisch op de stam, op de takken en soms op de bladeren. Schimmels leven in symbiose met of parasitair op of in de boom. Insecten leven van de bladeren of het hout (onder andere houtworm). Sluipwespen parasiteren weer op deze insecten. Ook is de boom vanwege de vruchten en zaden een belangrijke voedselbron voor frugivoren, waaronder apen, eekhoorns en vogels.

De mens gebruikt de boom naast voedselproductie en sier ook voor de productie van timmer- en brandhout en papier.

Er zijn 60.025 verschillende soorten bomen bekend.

Bomen kappen in Maassluis

Ook bepalend voor de prijs is wat er met het restafval moet gebeuren. Bij het kappen zal er immers heel wat troep op de grond komen. Bladeren, takken, en grote stukken hout. Het hoveniersbedrijf kan deze rommel uiteraard voor je opruimen en de takken verwerken. Maar hier betaal je natuurlijk wel voor. Het kan dus goedkoper uitvallen als je ervoor kiest om zelf de houtrestanten op te ruimen.

Als de boom heel groot is zal dit overigens wel een lastig klus worden. In veel gevallen moet je dan zelf weer een aanhanger huren om de troep weg te brengen. En ook dit kost geld. Bij grote bomen is het daarom meestal goedkoper om ook het opruimen door het kapbedrijf zelf te laten doen. Verder speelt nog mee in hoeverre je de boom verwijderen wilt. De meeste mensen kiezen ervoor om de boom tot op de stronk weg te laten zagen.

Stronken van een boom

Het kapbedrijf kan echter ook de stronk verwijderen/frezen. Dit is echter een moeizaam karwei. Vaak moeten er machines aan te pas komen en dit alles zal de prijs behoorlijk omhoog drijven. Ten slotte is het nog van belang of er een hoogwerker aan te pas moet komen. Niet elk hoveniersbedrijf heeft de beschikking over een hoogwerker. En in veel gevallen zal deze bij een ander bedrijf gehuurd moeten worden. Dit zie je dan zeker terug in de prijs die men rekent. Omdat elke situatie anders is, zal de prijs altijd verschillend uitvallen.

Daar komt nog bij dat elk bedrijf weer andere tarieven rekent. De totaalprijzen zullen daarom ook per bedrijf behoorlijk uiteenlopen. Om te besparen is het daarom raadzaam om offertes bij meerdere bedrijven op te vragen. Zo krijg je een handig overzicht van de mogelijkheden bij alle bedrijven. En je ziet meteen waar je het goedkoopste uit bent. Laat dit overigens niet doorslaggevend zijn, het is minstens zo belangrijk dat de boom deskundig en veilig wordt gekapt. Ga ook naar: www.maassluis.nl en omgevingsvergunning in Maassluis.